CJENIK USLUGA

Psi do 10 kg

1. Kupanje 16€- 120,55 kn
2. Šišanje 20€- 150,69 kn
3. Kupanje i šišanje 25€-188,36 kn

Psi do 20 kg

1. Kupanje 20€-150,69 kn
2. Šišanje 25€-188,36 kn
3. Kupanje i šišanje 32€-241,10 kn

Psi do 40 kg

1. Kupanje 27€-203,43 kn
2. Šišanje 30€-241,39 kn
3. Kupanje i šišanje 40€-301,36 kn

Psi teži od 40 kg

1. Kupanje 34€-256,17 kn
2. Šišanje 40€-301,36 kn
3. Kupanje i šišanje 52€-392,26 kn

U sve tretmane uključeno je čišćenje ušiju i rezanje noktiju
Izvlačenje poddlake 7€-52,74 kn dodatno na cijenu usluge
Tematska frizura dodatno 14€-105,48 kn na uslugu
Neodržavani psi dodatno 14€-105,48 kn na uslugu
Redovno održavanje 4-6 tjedana 10% popusta na uslugu