CJENIK USLUGA

Psi do 4 kg

1. Kupanje 16€
2. Šišanje 20€
3. Kupanje i šišanje 25€

Psi od 4 kg do 10 kg

1. Kupanje 20€
2. Šišanje 25€
3. Kupanje i šišanje 30€

Psi do 20 kg

1. Kupanje 25€
2. Šišanje 30€
3. Kupanje i šišanje 37€

Psi do 40 kg

1. Kupanje 32€
2. Šišanje 40€
3. Kupanje i šišanje 50€

Psi teži od 40 kg

1. Kupanje 40€
2. Šišanje 50€
3. Kupanje i šišanje 60€

U sve tretmane uključeno je čišćenje ušiju i rezanje noktiju
Izvlačenje poddlake 10€ dodatno na cijenu usluge
Tematska frizura dodatno 15€ na uslugu
Neodržavani psi dodatno 15€ na uslugu
Redovno održavanje 4-6 tjedana 10% popusta na uslugu